Facebook Twitter
medwanted.com

Lợi ích Của Hồ Sơ Y Tế điện Tử

Đăng trên Tháng Một 27, 2023 bởi Dennis Gage

Một hồ sơ y tế điện tử thực sự là một tập tin điện tử được bảo mật về tiền sử bệnh nhân, ghi chú phiên mã y tế, thông tin thanh toán và tất cả các thông tin cần thiết để có toàn bộ hồ sơ bệnh nhân. Thực sự đúng là hồ sơ y tế điện tử là dấu hiệu cho thấy độ tuổi thông tin có nhịp độ nhanh hơn trong đó các mức thông tin lớn hơn đòi hỏi cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu tốt hơn nhiều, nhưng có một số lợi thế hơn cho cả công ty y tế và người mua. Bài viết thông tin này nêu bật 10 điều tuyệt vời về một hồ sơ y tế điện mà cả thực hành và bệnh nhân phải nhận thức được.

Speed

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, thế giới doanh nghiệp kinh doanh của thế kỷ 21 là nhanh chóng. Ngay cả trong thực hành y tế, tốc độ bằng khả năng cạnh tranh, đặc biệt là khi quản lý thông tin. Đây là lý do tại sao một hệ thống hồ sơ y tế điện, hoặc EMR, có thể được sử dụng bởi hầu hết các thực hành y tế. Hơn nữa, một hệ thống hồ sơ y tế điện tử dễ dàng đòi hỏi ít thời gian hơn để thực hiện gặp sự cố và cho phép thêm thời gian đầu tư vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Lưu trữ

Một hồ sơ y tế điện tử có thể là một cơ sở dữ liệu điện tử thông tin với khả năng mang nhiều thông tin hơn các hệ thống truyền thống. Một hệ thống hồ sơ y tế điện có thể quản lý hồ sơ từ nhiều văn phòng cùng với nhiều hình thức hồ sơ.

Bảo mật

Một hệ thống hồ sơ y tế điện tử đảm bảo hồ sơ với các tệp sao lưu trong trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập họ. Hệ thống bảo mật kép này thực sự là một "y học phòng ngừa" cho virus kỷ lục.

Hỗ trợ

Cả thực hành và bệnh nhân đều có thể truy cập chăm sóc khách hàng từ chuyên gia thanh toán y tế được cung cấp thông qua phần mềm hồ sơ y tế điện tử. Cùng với sự hỗ trợ của họ, phần mềm hồ sơ y tế điện tử cung cấp việc sử dụng các mã y tế, bao gồm, ICD.9, HIPAA, HCFA 1500 và các cuốn sách CPT gần đây nhất.

Khả năng truy cập

Công nghệ hồ sơ y tế điện tử mới nhất cho phép thông tin được tải xuống trực tiếp vào thiết bị PDA hoặc Palm. Cùng với truy cập PDA, các cá nhân được ủy quyền có thể truy cập một hồ sơ y tế điện trực tuyến từ bất kỳ vị trí nào.

Khả năng chi trả

Đây rất có thể là lĩnh vực hấp dẫn nhất của công nghệ hồ sơ y tế điện tử mới nhất. Mỗi doanh nghiệp thực sự muốn chi tiêu ít hơn trong khi chính xác cùng lúc áp dụng công nghệ tiết kiệm thời gian. Bởi vì phần mềm hồ sơ y tế điện tử sử dụng công nghệ trực tuyến, rất nhiều chi phí tạo và chi phí được loại bỏ và giảm xuống phí sử dụng hàng tháng.

Cơ sở hạ tầng

Một phần của bản chất tiết kiệm tiền của công nghệ hồ sơ y tế điện tử có thể là việc loại bỏ cơ sở hạ tầng CNTT và hợp lý hóa nhiều cơ sở dữ liệu. Cơ sở hạ tầng được đơn giản hóa thành một cơ sở dữ liệu trực tuyến, ngay cả đối với nhiều văn phòng.

Tính linh hoạt

Trước đây tôi đã đề cập đến nhiều quản lý văn phòng với phần mềm hồ sơ y tế điện tử, nhưng có nhiều phần mềm hơn là đáp ứng sự chú ý. Phần mềm hồ sơ y tế điện tử lưu trữ các ghi chú xà phòng phiên mã y tế và mã y tế. Nó cho phép nhiều người dùng. Ngoài ra, nó kết nối người dùng với các nguồn hỗ trợ cá nhân và trực tuyến.

Hiệu quả

Chúng tôi gần như đã xoay sở để có được vòng tròn đầy đủ trong cuộc thảo luận của chúng tôi về những lợi thế của việc có một hồ sơ y tế điện. Nhưng hiệu quả không chính xác như tốc độ. Hiệu quả thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ y tế và quản lý văn phòng y tế chia cho tiền và thời gian. Phần mềm hồ sơ y tế điện tử có thể nâng các tử số và giảm mẫu số. Các doanh nghiệp thường hỏi về dòng bên dưới. Vâng, toán học nói tất cả mọi thứ.

Khả năng quản lý

Những điều tuyệt vời về một hồ sơ y tế điện nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng có một câu hỏi khác để hỏi: nó có thể thân thiện với người dùng không? Khi áp dụng công nghệ mới, hãy hiểu rằng Master phải cưỡi trong yên, không phải con ngựa. Một số công nghệ đòi hỏi rất nhiều sự chú ý mà một chủ doanh nghiệp có thể lo lắng rằng anh ấy / cô ấy hiện đang được sử dụng bởi công nghệ hoàn toàn mới chứ không phải là một cách khác. Phần mềm hồ sơ y tế điện tử làm việc cho các doanh nghiệp.